MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Koşulları

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli

Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet

üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden

düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve

satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin

Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri

Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin

kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan:  Masifhome Mobilya Şirketi

Adres: Kayalıoğlu mahallesi Manisa Akhisar Yolu

45200 Manisa / Türkiye

 

Telefon: +90 532 409 78 78

 

Faks: —

Email: info@masifhome.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.masifhome.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan

adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli,

ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel

nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi

sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile

her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde

açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu

süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,

teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul

etmemesininden Masifhome Mobilya Şirketi sorumlu tutulamaz.

4.4 –Masifhome Mobilya Şirket, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen

niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim

edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı

nüshasının Masifhome Mobilya Şirket iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın

tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli

ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Masifhome Mobilya Şirket ürünün teslimi

yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak

kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün

bedelini Masifhome Mobilya Şirket namına ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim

edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Masifhome Mobilya Şirket iletişim adres(ler)ine

gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7- Masifhome Mobilya Şirket mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti,

ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi

içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde

ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile

değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına

kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi

halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya

bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması

için Masifhome Mobilya Şirket iletişim adreslerine gönderilebilir, bu takdirde kargo

giderleri Masifhome Mobilya Şirket tarafından karşılanacaktır.

4.9- işbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Masifhome Mobilya Şirket iletişim kanallarını

kullanarak faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa

tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının

kullanılması için bu süre içinde Masifhome Mobilya Şirket iletişim kanallarına faks, email veya

telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde

kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya

teslim edilen ürünün Masifhome Mobilya Şirket iletişim adreslerine gönderildiğine ilişkin kargo

teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını

takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise

KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade

edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ayrıca, tüketicinin özel istek

ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye

özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici,

kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme

işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın

kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

işbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere

kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Masifhome Mobilya Şirket yerleşim yerindeki Tüketici

Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul

etmiş sayılacaktır.